POMOC

KONFIGURACJA 

ODTWARZANIE

PRZECHOWYWANIE W 

OSTRZEŻENIA

USTAWIENIA 

 STEROWANIE GŁOSOWE

UDOSTĘPNIANIE 

RESETOWANIE

 PRYWATNOŚĆ

* Do każdego nowego urządzenia jest dołączony pakiet 3-miesięczny (przywróć ostatnie 7 dni).You can try this free trial if you activate it. When the free package is expired, no recordings will be stored. Jeśli chcesz uzyskać dłuższą historię, przejdź do strony głównej aplikacji → naciśnij Chmura→ wybierz Kup usługę przechowywania w chmurze → wybierz odpowiedni pakiet (uwaga: zakupiony pakiet do przechowywania w chmurze jest aktywny po 3-5 minutach);


* Jeśli ustawisz odległość wykrywania czujnika po lewej stronie lub w pobliżu lewej strony, zakres wykrywania zostanie zawężony; można ustawić odległość wykrywania czujnika daleko w prawą stronę, aby powiększyć zakres wykrywania;


 

* Upewnij się, że ustawiony jest alarm włączenia.